It's SEPA time!

SEPA staat bij u ongetwijfeld op de agenda. U hebt er over gehoord via de nationale publiekscampagne ‘Over op IBAN’, u hebt informatiebijeenkomsten bezocht, er is een SEPA werkgroep ingesteld, er ligt een stappenplan. Als marktleider in software & services voor goede doelen wil ifunds zijn klanten optimaal helpen bij een tijdige en soepele overgang naar SEPA betalingsverkeer.

Inmiddels staat het onderwerp SEPA bij iedereen op de agenda. Het is een jaar geleden dat het Europees Parlement besloot om de deadline voor de invoering definitief vast te stellen op 1 februari 2014. Wij zijn bij ifunds dan ook al wat langer met het onderwerp bezig. Zo is er afgelopen jaar veel informatie verzameld over zaken die specifiek goede doelen raken, zoals het verkrijgen van incassomachtigingen.

De eerste helft van 2013 is gereserveerd voor het aanpassen van alle software. Parallel aan het aanpassen van alle software wordt geïnventariseerd wat er precies bij klanten moet worden gedaan voor de overgang naar SEPA. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van machtigingsverzoeken, het opstellen van factuursjablonen met de nieuwe IBAN acceptgiro en het informeren van relaties over de wijzigende incassopraktijk.

In de markt leeft het idee dat er nog veel onduidelijk is met betrekking tot SEPA. Voor een deel is dat zo, en moeten best practices en jurisprudentie zich nog ontwikkelen. Maar van veel andere zaken is inmiddels bekend hoe het moet gaan werken en wat de opties zijn. ifunds helpt u graag met het maken van de juiste keuzes. Voor een adviesgesprek of concrete dienstverlening kunt u contact leggen via sepa @ ifunds.nl of telefoonnr 033 467 70 30.

Download onze checklist of meld u aan bij onze Linkedin groep.